Archiwum kategorii: Psboy od kuchni

Artykuły i ogłoszenia związane z działalnością Psboy.pl – nowe kursy i zmiany na stronach.

Naklejki dla grafików od Keyshorts​.pl

Keyshorts.pl

Keyshorts​.pl

Dziś wielki dzień :) Ruszamy oficjalnie z nową marką naklejek klawiaturowych o nazwie Keyshorts. Jest to owoc naszej kilkumiesięcznej pracy, w trakcie której stworzyliśmy piękne, trwałe i bogate w informacje naklejki klawiaturowe dla profesjonalistów i osób pracujących kreatywnie w programach Adobe i nie tylko. Zapraszamy na stronę o naklejkach klawiaturowych :)

Psboy​.pl case study: dr Tomasz Pietras

Tomasz Pietras

Tomasz Pietras

Uwielbiamy dostawać takie maile :) Doktor Tomasz Pietras jest historykiem na Uniwersytecie Łódzkim i od 1 października będzie wykładowcą przedmiotu „Technologie informacyjne w edukacji historycznej“. Na tych zajęciach pojawią się fragmenty naszych kursów wideo.

Oto dlaczego dr Pietras zdecydował się na taki krok i dlaczego będzie polecać nasze kursy swoim kolegom na uczelni i studentom:

Video kursy programów Adobe od Psboya to świetna inwestycja. W ciągu kilku dni można opanować podstawowe funkcje tych profesjonalnych aplikacji dla grafików i edytorów DTP bez konieczności studiowania papierowych „cegieł“ (w stylu oficjalny podręcznik… tego czy tamtego). Od zera do bohatera — dają solidne podstawy wystarczające do samodzielnej pracy z programami Adobe, dalsze subtelności poznaje się już samodzielnie w trakcie pracy. Po przerobieniu kursu InDesign CS5.5 udało mi się (chyba) całkiem nieźle złożyć kilka książek, w tym 2 periodyki naukowe, opasłą książkę habilitacyjną, równie obszerny doktorat, wydawnictwo źródłowe, ilustrowany słownik patronów ulic Łodzi, wreszcie broszurkę — folder reklamowy macierzystego Instytutu. A dokonał tego… historyk. Dziękuję! Będę polecać te kursy swoim kolegom z uczelni i studentom. Kurs Photoshopa i Illustratora to dla mnie kolejne wyzwanie, niedługo się za nie zabiorę!

Takie słowa nadają sens naszej pracy. A może Ty kupiłeś/aś kiedyś nasze kursy i chcesz opowiedzieć nam swoją historię? Skontaktuj się z nami na Facebooku lub na adres kontakt (małpa) psboy​.pl :)

Regulamin konkursu „Choinka Psboy​.pl“

1. Organizatorem Konkursu jest SILE Sebastian Kończak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 202/412.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych będących fanami profilu Psboy​.pl na Facebooku. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy SILE oraz członkowie ich rodzin.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych i pomysłowych grafik stworzonych w oparciu o szablon konkursowy, dostępny pod adresem https://​psboy​.pl/​f​i​l​e​s​/​k​o​n​k​u​r​s​_​c​h​o​i​n​k​a​.​zip oraz umożliwienie stworzenia ciekawej grafiki o tematyce świątecznej do własnych celów, także nie związanych z konkursem.

I. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 17.12.2013. Konkurs trwa do 29.12.2013.

2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: zgłaszanie grafik do konkursu — zakończenie do 24.12.2013 o północy, oraz głosowanie do zakończenia konkursu 29.12.2013.

II. Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestnika jest stworzenie ilustracji przedstawiającej udekorowaną choinkę świąteczną, bazując na szablonie. Technika, styl oraz aplikacja w której uczestnik tworzy ilustrację są dowolne. SILE udostępnia pliki szablonu w trzech formatach: *.ai do wykorzystania w programie Illustrator lub Corel, *.psd do wykorzystania w Photoshopie, oraz *.jpg do wykorzystania w innych aplikacjach.

2. Gotową ilustrację należy zapisać w formacie JPEG i wysłać Organizatorowi na adres e-mail: kontakt@psboy.pl w tytule wpisując „Konkurs“. Na ilustracji musi widnieć logo Organizatora w niezmienionej formie. Każdy z uczestników może wysłać maksymalnie trzy ilustracje. W e-mailu należy też podać imię i nazwisko uczestnika.

3. Po zakończeniu okresu zgłaszania ilustracji do konkursu, następuje etap publicznego głosowania. Organizator umieści wszystkie zgłoszone prace w albumie konkursowym na stronie Psboy​.pl na Facebooku.

4. Zwycięzcami zostanie trzech uczestników z największą ilością zebranych polubień ich ilustracji w albumie konkursowym.

III. Nagrody

1. W konkursie przewidziane są nagrody dla zwycięzców.

2. Nagrody dla 3 kolejnych uczestników z największą ilością polubień swoich ilustracji:

  • 1. Miejsce: nagroda główna, roczny abonament dostępowy do wszystkich szkoleń na Psboy​.pl.
  • 2. Miejsce: Wybrany przez uczestnika pakiet kursów wideo i plakat Keyshorts.
  • 3. Miejsce: Wybrany przez uczestnika kurs wideo i naklejka na klawiaturę Keyshorts.

IV. Przekazanie nagród

1. Wyniki Konkursu będą publikowane na stronie Psboy​.pl na Facebooku. Nagrody zostaną przekazane Laureatom drogą pocztową (2 i 3 miejsce) i e-mailową (1 miejsce), po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody na odbiór Nagrody.

2. Organizator zobowiązuje się informować wszystkich laureatów o wygranej drogą e-mailową. Wiadomości zostaną wysłane do laureatów przez SILE po opublikowaniu wyników konkursu na stronie Facebookowej.

V. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail kontakt@psboy.pl.

3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą e-mailową lub telefoniczną.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne niezależne od niego, uniemożliwiające uczestnikom udział w Konkursie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

Wywoływanie zdjęć RAW z kursem Lightrooma

kurs_lr

Dziś ma miejsce premiera naszego najnowszego produktu — kursu Lightrooma 4 i 5. W ciągu ponad czterech godzin Justyna Pruszyńska omawia wszystkie potrzebne techniki, funkcje i narzędzia w tym programie dla fotografów. Począwszy od importowania zdjęć z aparatu lub karty pamięci, poprzez zarządzanie swoją kolekcją zdjęć, po szczegółowe wywoływanie fotografii w formacie raw, oraz eksport i prezentację pracy (mapa, fotoksiążka, pokaz slajdów, wydruk). Czytaj dalej